Basarabia Martiră (foto)

Preotul Vasile Ţepordei :

,,Basarabia este Martiră prin Numărul Mare de Martiri Crestini Sacrificati de Regimul Comunist.”

0003

Anul 2004

ROMANIA, BUCURESTI, Liceul National ,,Nicolae Titulescu „

 

 

ROMANIA, Judetul Prahova, anul 2008)

BASARABIA MARTIRĂ

 

9 octombrie 2008. O zi splendidă de toamnă, o zi în care soarele prinde putere şi ne luminează sufletele, o zi când din pomul verde şi frumos mai cade o frunză şi încă una, formând pe jos un covor pufos şi foşnitor.

Ora 10,45 – Şcoala „Eroilor” Lipăneşti. Elevii se strâng, emoţionaţi, în cabinetul de istorie pentru a fi martori la un eveniment inedit din viaţa lor: povestea Basarabiei martire, a fraţilor noştri de peste Prut, spusă de actorul Vasile Butnaru de la Chişinău, Republica Moldova, o monodramă inspirată din versurile pline de tragism ale poetului basarabean Nicolae Dabija, membru de onoare al Academiei Române, preşedinte al Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova.

Basarabia – un pământ plâns pe furiş, spulberat de năprasnice vânturi, un pământ zadarnic visător. Un pământ cu oameni care au sperat, au plâns, au strigat în aceeaşi limbă ca a noastră – românească.

 

„În aceeaşi limbă

Toată lumea plânge,

În aceeaşi limbă

Râde un pământ

Ci doar în limba ta

Durerea poţi s-o mângâi,

Iar bucuria

S-o preschimbi în cânt.

 

În limba ta

Ţi-e dor de mama

Şi vinul e mai fin

Şi prânzul e mai prânz,

Şi doar în limba ta

Te poţi opri din plâns.

 

Iar când nu poţi

Nici plânge şi nici râde,

Când nu poţi mângâia

Şi nici cânta,

Cu-al tău pământ

Cu cerul tău în faţă

Tu taci atunce

Tot în limba ta.”

(Grigore Vieru – În limba ta)

 

Istoria popoarelor este un lung şir de războaie. Într-un asemenea război, cel din 1806 – 1812, Basarabia a fost ocupată de Imperiul Ţarist. S-a dus o accentuată politică de desnaţionalizare a românilor basarabeni, de rusificare forţată şi colonizare cu populaţie slavă. Mişcarea naţională românească va urmări păstrarea limbii române (interzisă chiar şi în şcoală şi biserică) şi promovarea culturii române.

După o luptă de mai bine de 100 de ani, la 27 martie/9 aprilie 1918, Sfatul Ţării – reprezentantul populaţiei de dincolo de Prut – votează la Chişinău unirea Basarabiei cu România.

În 1940, statele vecine României încep să emită pretenţii teritoriale la adresa statului român. La 26 iunie 1940, U.R.S.S. trimite guvernului român un ultimatum privind cedarea către U.R.S.S. a Basarabiei şi Bucovinei de Nord. În Consiliul de Coroană se ia hotărârea cedării acestor teritorii, armata română nefiind pregătită pentru un război cu U.R.S.S..

În perioada 1940 – 1991 se duce aceeaşi politică de desnaţionalizare a românilor basarabeni. În condiţiile destrămării U.R.S.S., Basarabia şi-a proclamat independenţa în august 1991.

Pe muzica actorului şi cântăreţului Todor Gheorghe începe un spectacol extraordinar, inedit prin modul de prezentare, tragic prin interpretarea inegalabilă a actorului Vasile Butnaru.

Poetul Nicolae Dabija şi actorul Vasile Butnaru şi-au îngemănat talentul într-un spectacol, urmărit fără să clipească de elevii şi cadrele didactice ale şcolii, un spectacol ce a contribuit la trezirea conştiinţei naţionale a neamului românesc din ţară, o lecţie de adevărat şi sincer patriotism, un spectacol ce a exprimat durerea, suferinţa, lacrima românilor din Basarabia.

Felicitări poetului Nicolae Dabija pentru inspiraţia versurilor. Felicitări actorului Vasile Butnaru pentru monodrama „Basarabia martiră”.

 

Prof. Cecilia Stoica  . Şcoala „Eroilor” Lipăneşti


,,BASARABIA MARTIRA”.  ROMANIA . Orasul Ploiesti . Liceul National ,,Alexandru Ioan Cuza”.Anul 2008.


ROMANIA, PLOIESTI

(  Articol publicat in Revista ,,Axioma”  Nr 1   din anul 2009  )

A C  T O R U L

 

Motto: „Poţi ridica şcoli cu ziduri de cetate şi trimite mii de dulapuri de cărţi; ele vor fi numai simulatoare de cultură, dacă nu vine OMUL care să pună zidurile în slujba vieţii şi să facă să se ridice din foile uscate ale cărţilor forţa străbătătoare şi duhul viu.”

 

Vasile Voiculescu (poet, prozator şi dramaturg român)

 

 

Agenda culturală a judeţului Prahova şi îndeosebi a municipiului Ploieşti, prin tradiţie, oferă locuitorilor, evenimente importante dintr-un sistem valoric de referinţă clădit temeinic de-a lungul timpului.

În oraşul ale cărui începuturi sunt legate indestructibil de numele marelui voievod Mihai Viteazul, unde Caragiale şi Nichita sunt embleme ale identităţii culturale româneşti, evocarea marilor personalităţi, precum şi a unor momente semnificative ale istoriei noastre, este o preocupare constantă. Festivalul internaţional de poezie „Nichita Stănescu”, Universitatea populară de vară „Nicolae Iorga”, Geo Bogza – centenar, 90 de ani de la Marea Unire sunt acţiuni relevante prin conţinut, oferind şansa reîntâlnirii noastre cu academicieni, scriitori, artişti din Basarabia, Serbia şi Bucovina de Nord. Prezenţa mea în preajma acestor valori, a fost întotdeauna un privilegiu de a le cunoaşte preocupările, opiniile şi îndeosebi mesajul.

În aceste împrejurări l-am cunoscut pe Vasile Butnaru, actor venit de la Chişinău, care avea să-mi confirme pe parcursul acţiunilor derulate până la finele lunii octombrie, că şi-a asumat cu toată tăria fiinţei sale, statutul de adevărat purtător  al „Crucii Neamului Românesc din Basarabia”.

A fost interesant pentru noi să avem oaspete „Teatrul unui singur actor” şi să descoperim că în palmaresul acestuia se află cu prioritate absolută 12 monospectacole axate pe istoria, limba şi literatura română.

Suntem în sala de festivităţi a Cercului Militar din Ploieşti, linişte desăvârşită, Vasile Butnaru priveşte cu atenţie publicul, câteva clipe devine exploratorul care contemplă, investighează şi evaluează starea de spirit a celor prezenţi. Simte că va fi bine. A recitat dumnezeieşte „Basarabia martiră” pe versurile lui Nicolae Dabija.

Vedeam de aproape ochii actorului, mari, pătrunzători, nemişcaţi. Era în ei tristeţe nemărginită, era în ei împăcare, era în ei speranţă, era întrebare blândă. Mă privea pe mine, spectatorul. Dar nu mă vedea, vedea Basarabia, vedea neamul românesc, vedea flacăra românească, o flacără sacră ce trebuie menţinută vie.

Zile de august la Vălenii de Munte. Sala de conferinţe a Bibliotecii de la Complexul muzeal „Nicolae Iorga” găzduieşte personalităţi venite la Universitatea populară de vară. Din nou, în finalul acţiunii, se recită „Basarabia martiră”. Participanţii sunt captaţi şi captivaţi. Acest artist meticulos merge până la capăt, de la un paragraf la altul, de la tonul grav la cel tolerant şi blând spre ideea că asemeni prieteniei, solidarităţii şi iubirii, istoria poate avea un sens proiectiv.

Ploieşti, Sala „Auditorium” din Muzeul judeţean de istorie şi arheologie. Publicul este nerăbdător să-l asculte pe Vasile Butnaru. Aici recită „Regele Decebal”, creaţia Luceafărului poeziei româneşti, Mihai Eminescu. Cu fiecare vers rostit, actorul are puterea nebănuită de a te face să trăieşti împreună cu el momentul istoric prezentat, să te facă contemporan cu eroul principal al poemului, ca şi cum ai trăi în lumi paralele.

Promovarea valorilor româneşti şi-a găsit în continuare lăcaş la Casa de Cultură Plopeni, la  Biblioteca judeţeană „Nicolae Iorga” ori la Casa de cultură  din localitatea Tomşani, dar spre bucuria mea periplul cel îndelung a fost  în unităţile de învăţământ preuniversitar, îndeosebi din Ploieşti. Vasile Butnaru a recitat pentru zeci şi sute de elevi din Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, Colegiul „Spiru Haret”, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Liceul „Alexandru Ioan Cuza”, Grupul Şcolar Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu”, Grupul Şcolar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Grupul Şcolar Energetic „Elie Radu”, Grupul Şcolar „Toma Socolescu”, Grupul Şcolar de Industrie Uşoară, Şcoala „Candiano Popescu”, Şcoala „Nicolae Titulescu”, Şcoala „Florin Comişel”, Şcoala „Mihai Eminescu”, toate din Ploieşti. Dintre şcolile  vizitate în judeţ, menţionez doar câteva:  Şcoala din Lipăneşti, Şcoala din Corlăteşti şi Şcoala din Ariceştii Rahtivani.

Oriunde s-a aflat, recuzita scenică a fost simplă, sârma ghimpată, lumânarea, lanţul, ceramica, dar toate acestea aveau o încărcătură simbolică deosebită, o reprezentare metaforică bine percepută şi conştientizată de public în general şi de elevi, în special. Nu există senzaţie mai plăcută decât să descoperi că rostind versurile lui Nicolae Dabija, Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, etc., mesajul trimis în eter, a fost ascultat cu atenţie profundă, indiferent de vârstă, a fost descifrat şi corect înţeles. Un licean, olimpic în ale învăţăturii, mărturiseşte cu lacrimi în ochi: „Doamne, uneori am avut senzaţia că-l privesc şi ascult pe HOREA, marele conducător al răscoalei de la 1784, rămas de-a pururi în istorie, alteori vocea şi fizionomia actorului au devenit christice …, a fost miraculos”. Cu certitudine pot spune că spectacolele sale au fost adevărate lecţii de devotament şi patriotism, lecţii atât de necesare astăzi educării tinerei generaţii. Pe bună dreptate, un coleg profesor a făcut remarca „El este actorul unic prin ceea ce promovează în această lume în care sentimentul patriotic este minimalizat.”

În fiecare şcoală vizitată, a fost o adevărată sărbătoare a gândului şi bunei cuviinţe.

Actorul are un timp al trăirii unor puternice sentimente patriotice, de iubire de ţară şi de neam şi un timp al mărturisirii unor nelinişti şi speranţe, care în scenă coincid, transformându-se în acea vibraţie emoţională care inundă publicul şi îl luminează.

Pentru Vasile Butnaru, scena este un spaţiu al libertăţii, al efervescenţei spirituale, al împlinirilor şi bucuriei de a comunica semenilor.

El este un călător care poartă cu naturaleţe un bagaj de erudiţie filosofico-religioasă, interpretativ-literară, psihologică şi chiar iniţiatică. Îi face plăcere    să-ţi spună frate când intră în dialog cu tine, să te bată uşor pe umăr când ideile coincid, iar când cineva nu are răbdare să-l cunoască cu adevărat, trăieşte intens dezamăgirea.

Creatorul i-a dăruit actorului o memorie de excepţie, îi dăruieşte permanent puterea şi forţa de a purta „Crucea neamului românesc din Basarabia”, indiferent de obstacolele care-i apar în demersul lui nobil. Să-i fie binecuvântată calea spre lumină şi adevăr, fiindcă talentele care au un crez asumat, au obligaţia să trăiască mult, spre desăvârşirea lui.

Mulţumim fratelui Vasile Butnaru pentru momentele înălţătoare dăruite nouă ploieştenilor, cei care le-am vizionat.

 

 

 

prof. Mioara Gheorghe,

Consilier Cultură, Culte

Ploieşti


,,BASARABIA MARTIRA” ROMANIA, Ploiesti, Colegiul National ,,Mihai Eminescu”. Anul 2008

Ziarul Prahova – Miercuri, 2 Aprilie 2008

Un basarabean reaminteste „Golgota Romaniei”

Intitulat semnificativ si emotionant „Golgota Romaniei”, un moment inedit a fost gazduit, ieri, de Camera de Comert si Industrie, in organizarea Societatii Culturale „Ploiesti- Milenium III” si a Clubului Rotary. Actorul basarabean Vasile Butnaru a prezentat,in fata unui public numeros, format din profesori, ingineri, doctori in stiinta etc, un monolog cuprinzand versuri din creatia lui Mihai Eminescu. Manifestari similare- purtand nume la fel de pline de semnificatie: „Basarabia Martira”si „Un pamant numit Romania”- au mai avut loc in ultimele zile si vor continua in perioada urmatoare, ducand in atentia elevilor din liceele ploiestene toata incarcatura patriotica legata de recenta implinire a 90 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. De altfel, prezenta talentatului actor este legata si de un alt moment sarbatoresc, cel al marcarii a 75 de ani de la nasterea poetului Nichita Stanescu.
Anemary Grigore

GAETA,PROVINCIA DI ROMA 2010 

<<<ROMA, ITALIA, anul 2010>>>

<<< Comunitatea Romanilor Basarabeni >>>

            Anul 2012  Regatul   Spaniei. Comunitatea  Romanilor din Madrid

200 de ani de cînd Rusia a răpit Basarabia din Trupul Moldovei (1812-2012)

http://curaj.tv/reportaj/politic/protest-contraprotest-la-ambasada-rusa-din-chisinau/

Răspunsuri

 1. Bună ziua, Domnule Vasile Butnaru.Vă felicit cu fericita zi de 27 martie, zi a Unirii noastre la Ţară.V-am cunoscut când a-ţi evoluat cu această lucrare la Colegiul de Arte din Chişinău.Iertată să-mi fie îndrazneala de a vă reaminti de serbarea organizată pentru evenimentul de astăzi, în Scuarul Teatrului de Operă şi Balet.Ve-ţi fi foarte binevenit la sărbătoare, căci câteva cuvinte ale dumneavoastră rostite în faţa mulţimii vor avea putere mai mare decât alte cuvântări ale altora. Sper mult să veniţi.Cele bune!

  • PREZENT!!! Cu Binecuvantarea Bunului Dumnezeu ne-am Adunat Fratii de pe cele Doua Maluri de Prut! A fost MINUNAT!!!

   • Secolul XX Anul 1998 VATICAN. Anton Lucaci,preot: „Un teatru aparte,cu un singur actor,intruchipand la modul esential eforturile Unui Neam care-si cauta fara intrerupere DEMNITATEA si LOCUL in Universul Uman,parcurgand Calea Purificarii Interioare prin JERTFA,pana cand Balada propriei resemnari se transforma in Cantare de Pasti …”

   • MA ADRESEZ TUTUROR CARE VIZITEAZA PAGINA vasilebutnaru.wordpress.com Actorul Vasile Butnaru „Va solicit sprigin financiar pentru a continua derularea proiectului „Un Strigat de Durere al Neamului Romanesc Strabate Lumea …”

   • Ministerul Culturii si Patrimoniul National Cabinet Ministru Domnului Vasile Butnaru actorul.butnaru@yahoo.com CABINET MINISTRU Nr.5004 Data: 23.09.2011 Stimate Domnule, Refiritor la memoriul dumneavoastra privind acordarea unui sprigin financiar din partea statului roman pentru activitatea pe care ati desfasurat-o in ultimii ani si o efectuati in continuare,ministerul a analizat pagina webe care prezinta Realizarile din Cariera Artistica . In acest sens,sunt impresionante Daruirea si Credinta pe care le manifestati in Creatiile Dumneavoastra, Misiunea Asumata de Port-Drapel al aspiratiilor de mai bine nazuite de noi toti. Desinul Artistic Acceptat,si anume cel de Liber Profesionist,incumba si firesti rescuri,privatiuni,deceptii,relansari si reveniri in Luminile Rampei… Si totusi este Demn de retinut faptul ca toti artistii profesionisti,care au ales calea exprimarii in afara sferei institutionale, se angajeaza intr-o abordare care are toate sansele sa devina performanta in masura in care strategia de marketing si de management cultural aplicata in activitatea artistica raspunde Unui Public-Tinta si mutatiilor survenite la nivelul mentalului colectiv… Conform legislatiei in vigoare, grupurilr de artisti sau cei care evolueaza individual pot atrage fonduri nerambursabile din diferse surse de finantare deschise si anuntate pe diferite cai (internet,presa scrisa etc.) Sfatul Nostru este sa monitorizati programele de finantare care sunt anuntate de Ministerul Culturii si Patrimoniul National,de Administratia Fondului Cultural National,de Institutul Cultural Roman,de alte autoritati finantatoare stabilite prin lege in vederea aplicarii la aceste surse de finansare. Avem convingerea ca prin Tenacitatea si determinarea demonstrate de-a lungul Carierei Dumneavoastra Artistice veti reusi sa optineti Spriginul Financiar atat de necesar pentru sustinerea si dezvoltarea Tuturor Proiectilor Artistice… Cu aleasa consideratiune, KELEMEN HUMOR, Ministrul Culturii si Patrimoniul National …

   • SECOLUL XXI ALBA IULIA CETATEA UNIRII … Grigore Grigoriu, actor: ” Va marturisesc tuturor celor adunati in aceasta sala: Maestrul Emil Loteanu a solicitat sprigin financiar din partea Statului Roman pentru realizarea Unui Proiect Cinematografic; o pelicula de lung metraj. Dar fara nici un rezultat … Maestrul Emil Loteanu a mers la Moscova. Si Moscova i-a oferit a SIS tenta financiara…”

  • Secolul XX Anul 1998 ITALIA Grigore Constantin, Ambasadorul Romaniei la ROMA : „Suntem bucurosi sa-l avem in Mijlocul Nostru pe Maestrul Vasile Butnaru,care va sustine un alt stralucit recital,cu piesa „MUCENICUL” si care,sunt convins,se va bucura de un mare succes si audienta binemeritata aici,in Cetatea Eterna,Locul,in care acum 2000 de ani in urma au pornit Legiunile Romane care aveau sa contribuie la Nasterea Poporului Roman…”

  • „Monospectacolul „MUCENICUL” este o Lucrare foarte Fina,cu o maxima concentrare interioara.Actorul a reusit sa ne transmita prin Cuvant,Gest si Plastica Trairea Lui Sufleteasaca.Spectacolul a fost interesant si prin faptul ca actorul ne-a convins de parcurgerea complicata a Drumului Sau spre Idealul Suprem.A fost o Lupta a Simturilor.Draga Vasile,iti doresc sa atingi cele mai Inalte Culmi in Arta!”

   • Secolul XX Anul 1995 RUSIA MOSCOVA Nelly Sorochin, critic de arta:

   • Secolul XX Anul 1995 ROMANIA BUCURESTI Antoaneta Lucasciuc, profesoara: ” M-a cucerit Chipul Actorului. O asemanare perfecta cu Isus Hristos. Ochii senini, cuvintele izvorate din suflet,camasa lunga, imaculata … era asemenea Lui Mesia … Isi ducea Crucea in Spate pe drum spre GOLGOTA …”

   • Secolul XX Anul 1997 GERMANIA BONN Andrei Baleanu, critic de teatru: ” Actorul Vasile Butnaru a prezentat un spectacol emotionant, jucat cu mult talent intr-o limba frumoasa, romaneasca si cu un continut foarte bogat care a impresionat publicul …”

   • Secolul X X I VATICAN Anton Lucaci, preot: „Vasile, au trecut 12 ani de la ultima noastra intalnire …Ma bucur ca ai Revenit la VATICAN … Trebuie sa continuam Colaborarea Crestina …

   • Secolul XX Anul 1995 ROMANIA BUCURESTI Mihai Prepelita, poet: „Vasile Butnaru este Un Actor-Calugar, care a Devenit la Exterior si la Interior aproape ca Un Hristos al Neamului Romanesc …”

  • Secolul XX Anul 1995 GRECIA ATENA Doina Zamfiroiu, profesoara: „Sunt adanc emotionata. Prezenta unui Roman, din Moldova, pe Meleagurile Greciei Vechi, nu poate sa ne lase indiferenti. Aceasta interpretare este foerte reusita!”

   • Secolul XX Anul 1995 ROMANIA BUCURESTI Toma Istrati, poet: „In timp ce Fratele Basarabean a interpretat Lucrarea-un scaun n-a scartait,nimeni nu si-a ingaduit sa tuseasca. Sunt sigur,Multi dintre Dumneavoastra ati Trait cu Adevarat,ati varsat o Lacrima pentru Poemul cel Sfant al Neamului …”

   • Secolul XX Anul 1997 FRANTA PARIS Eugen Holban, scriitor : „Am mai auzit despre Talente din BASARABIA ROMANEASCA, dar cele vazute si auzite aici, la PARIS, m-au Miscat Profund. Am Trait cu Adevarat acest spectacol prezentat de Actorul Vasile Butnaru …”

  • Secolul XXI Anul 2002 12 septembrie ROMANIA TIMISOARA Lucian Sava, ziarist: „Actorul Vasile Butnaru scolit la Chisinau si-a facut Un Teatru Aparte, si-a pornit-o prin LUME, ca Propovaduitor Curat al LIMBII ROMANE, al Limbii Neamului Sau… Ieri, in Piata Operei, Actorul Basarabean a prezentat un profund spectacol inchinat victimilor atentatelor teroriste din SUA, 11 SEPTEMBRIE 2001 …”

  • TRIUNGHIUL DE AUR AL DACIEI: „De teama sa nu inviem,/Ne-au risipit cetatile,ne-au ucis altarele,/Toate frumusetile,ca intr-un blestem,/Ni le-au schilodit.Si-am ramas doar cu soarele,/Din el ne-am croit poteci in padure,in munte,/Langa vetre marunte/Daca te uiti bine,inapoi/In pietre,nemuritori,suntem noi,numai noi.”

  • PROMISIUNEA TRACO-GETO-DACILOR: „Ne vom intoarce intr-o zi,/Ne vom intoarce negresit./Vor fi apusuri aurii,/Cum au mai fost cand am plecat.”

  • REGATUL SPANIEI MADRID Centrul Crestin pentru Emigranti si Refugiati „INIMA DE PARINTE” Multumesc din tot sufletul preotului Enerico si celor doua maicute Carmelia si Maria pentru grija deosebita in perioada de recuperare dupa o operatie efectuata cu mult succes de medicii de la spitalul MONCLOA.

 2. INCA MAI SUNT LUPTATORI PT NEAM,TARA OAMENI CARE NU AU UITAT CA S-AU NASCUT ROMANI SI CARE PRIN VORBELE LOR SI FELUL LOR DE A TRAI NE SUNT APROAPE SI NE ARATA CA PRIN LUPTA SI DARUIRE FATA DE NEAM SI TARA NEAMUL ROMANESC ESTE VIU IN ORCE TARA DIN LUME .NEAMUL DAC NU A MURIT SI NU VA MURI ATIT TIMP CIT SUNT OAMENI CARE NE AMINTESC MEREU CA A FI ROMAN INTR-O LUME REA SI CRUDA E LUCRUL MARE.AM CUNOSCUT UN OM UN AMIC CARE NU SE LASA BATUT ORCAIT DE GREU AR FI .CU MULTA STIMA SI RESPECT PENTRU ACTORUL MASILE BUTNARU DE LA ROMANI DIN MADRID SI OAMENI CARE IL CUNOSC

  • Secolul XX Anul 1995 ROMANIA BUCURESTI Sorin Gratieanu, poet: „Vasile, NATURA te-a inzestrat cu TALENT. Sa nu uiti de acest fapt niciodata! DARUIESTE-TE OAMENILOR!”

  • Secolul XX Anul 1998 ITALIA BOLOGNA Ioan Toba, preot ortodox: „Dumnezeu m-a inspirat sa zic: „Da, Frate Vasile, Vino in Fata Sfantului Altar Pregatit de Noi …” Am ceea ce a vrut Bunul Dumnezeu, i-am dat Cuvant Actorului Vasile Butnaru, Rascolindu-ne Sufletele cu Glasul Lui Dulce de Poet si Interpret …”

 3. NOI ROMANI SI ROMANIA DIN BASARABIA SI TARA MAMA AVEM NEVOIE DE OAMENI CA DUMNEAVOASTRA CARE SA ARATE LUMI INTREGI CA NOI ROMANI AVEM O ISTORIE AVEM UN TRECUT AVEM UN CUVIT DE SPUS LUMI .A FI ROMAN E LUCRU MARE SI DUMNEAVOASTRA CA ACTOR CA UN ROMAN ADEVARAT ARATATTI LUMI INTREGI CA POPORUL ROMAN ESTE CU FRUNTEA SUS SI CA NOI ROMANI AVEM UN CUVINT DE SPUS IN TOATA LUMEA .SINTETI UN OM EXTRAORDINAR UN PATRIOT ASA CUM A LUPTAT GRIGORE VIERU PT UNIREA BASARABIEI CU TARA MAMA UNIREA FRATILOR IN ACELASI NEAM .DUMNEZEU STIE CE FACE SI NE ARATA CALEA CA NEAMUL ROMANESC E PRETUTINDENI SI CA ORUNDE AM FI NOI SUNTEM ROMANI PRIN VENELE NOASTRE CURGE SINGE DACIC

  • Guvernul Romaniei Secretariatul General al Guvernului Nr.15D/5063/03.05.2010 Domnului Butnaru Vasile Referitor la memoriul dumneavoastra,va facem cunoscut faptul ca a fost transmis,spre informare si analiza,Departamentului Pentru Relatiile cu Romanii de Pretutindeni. Cu stima, DIRECTOR Directia Relatii Publice.

   • „Basarabia este o Lacrima pe Trupul Tarii,este Isus Hristos al Romaniei care a dus Crucea pe muntele Golgota … si o mai duce …” LIVIU VALINAS din Nuremberg,Germania

   • Secolul XX Anul 1998 ITALIA, ROMA Iuvenalie Ionascu,preot ortodox: „MUCENICUL” e un Destin si pentru Romanii care traiesc in Cetatea Eterna,dar care au RA-DACI-NI adanci in Pamantul Sfant al Patriei Noastre. Un spectacol ce exprima Durerea,Suferinta si Lacrima Neamului …”

  • Guvernul Romaniei Data:25.05.2009 In atentia Premierului Emil Boc Domnule Prim-Ministru,sunt actorul basarabean Vasile Butnaru si prezint spectacole axate pe ideea crestina si pe cont propriu.Aceste monospectacole au contribuit fundamental la Trezirea Constiintei Nationale a Neamului Romanesc din Basarabia Martira.In vizorul meu au fost ,sunt si inca vor ramane multa vreme institutiile de invatamant-Noua Generatie.Dar si eu sunt in vizorul guvernarii comuniste de la Chisinau.Regimul comunist de ocupatie a respins din start sustinerea financiara a proiectelor de promovare a valentelor romanesti in spatiul basarabean. Domnule Prim-Ministru,Va solicit sprigin economic pentru a continua activitatea profesionala. Bunul Dumnezeu sa va rasplateasca eforturile nobile depuse pe Altarul Neamului Romanesc din Basarabia Romaneasca rapita de Rusia.

   • Traian Basescu,o mana intinsa care ajuta intr-o zi intunecoasa este aceea … de care oamenii isi amintesc pana la sfarsitul vietii…

   • Secolul XX . Anul 1997 . Germania . „Sunt emotionat de spectacolul prezentat in cadrul Ambasadei de la Bonn. A fost o fericita ocazie sa ne intalnim aici mai Multi Romani si sa Meditam putin asupra Istoriei Noastre Tragice …” TUDOR DUNCA, AMBASADORUL ROMANIEI LA BONN

   • Secolul XX Anul 1998 ITALIA FLORENTA Petre Coman, preot ortodox: „Dumneata ai un rol deosebit in propogarea acestei Culturi,ce este ca o Icoana Vie care vorbeste si se misca… Ce frig a fost in aceasta zi,dar toata raceala si toata oboseala au zburat ca prin vis de la primele fraze recitate. Imi vei ramane Scump si te voi POMENI in continuare in SFINTELE RUGACIUNI cu Toti cei Dragi Dumitale …”

  • „Asa se cuvine-oamenii de cultura sa fie mai aproape de Biserica,de Credinta Noastra Crestina,sa fie impreuna cu Preotii adevarati slefuitori de Constiinta si de Suflet Romanesc.” VALDMAN TRAIAN, preot ortodox MILAN

   • Secolul 21 Anul 2006 BASARABIA Vasile Nanea, Consilier Cultural la Ambasada Romaniei din CHISINAU: „Un Pamant Numit ROMANIA”. Monospectacol prezentat in premiera pentru colaboratorii Ambasadei Romaniei la CHISINAU. Un spectacol cu caracter profund filozofic. Multumesc Actorului Basarabean pentru CURAJ!”

  • Secolul XX Anul 1997 GERMANIA KARLSRUHE Victor Negara, vizionar crestin: ” Cred intr-o Europa Noua, o Europa Fondata pe Iubirea Divina. Anume pe acest Fundament al Iubirii,sper sa ne Regasim ca Frati si Prieteni …”

 4. Frate Mihai,Multumesc din Suflet pentru Ocrotire si Grija fata de Neamul Romanesc din Basarabia Martira! Doamne ajuta!

  • Secolul XX Anul 1997 Franta,PARIS. Nicolae Lupan,scriitor: „O opera excelenta ca interpretare. Modalitatea actorului de-a convinge spectatorul de importanta mesajului scris de poet este nemaipomenita. Acest spectacol va avea un rasunet benefic si in alte capitale ale lumii …”

   • Secolul XX Anul 1995 UCURESTI Silviu Silvian Fusu, regizor de teatru: „Dupa cinci ani de despartire cu Actorul Vasile Butnaru mi-am dat seama cat de mult au actionat asupra Lui acesti ani de singuratate … Aidoma Lui Isus Hristos care a Postit Patruzeci de Nopti in Pustiu,Vasile a adunat in Sine Credinta. Aceasta CREDINTA s-a profilat in monospectacol. Vasile ne-a convins de un Lucru-actorul care nu se misca in spatiul scenic poate fi foarte miscator in SPATIUL COSMIC!”

   • Secolul XX Anul 1998 ITALIA ROMA Mario Prosperi, actor si regizor de teatru: „Vasile este un actor interesant, cu Sufletul Deschis, care ne-a prezentat un fragment dintru-n spectacol axat pe o Traire Dumnezeieasca. Actorul practica un gen de Teatru care din pacate este pierdut la ROMA …”

  • Secolul XX Anul 1995 UCRAINA KIEV Larisa Cadarova, artista a poporului : „Spectacolul prezentat de Actorul Vasile Butnaru este o Capodopera … Actorul este expresiv atat exterior cat si interior… O Lucrare facuta cu Multa Dragoste si Credinta …”

 5. Fiule,un singur om poate schimba lumea,si acesta esti tu…

 6. Madrid.”EL CORAZON DEL PADRE” Padre Enrico,hermana Carmelia y hermana Maria gracias por atencion.Con respeto,Vasile Butnaru,actor de teatro religioso.

 7. Regatul Spaniei.Madrid.Biserica Ortodoxa Romana: Parinte Teofil si mult stimata preoteasa Lucretia,va multumesc ca aveti grija de Sufletul Neamului Romanesc aflat printre straini…Aceasta Grija Parinteasca dureaza pe parcursul a 40 de ani…Bunul Dumnezeu sa va rasplateasca eforturile nobile depuse pe Altarul Neamului.

 8. REGATUL SPANIEI. Multumesc tuturor preotilor care au auzit „Strigatul de Durere al Romanilor din Basarabia Martira.” Lucrare cu caracter profund social. Timp de 12 luni am prezentat aceasta Sfanta Lucrare pentru comunitatea romanilor crestini din peninsula iberica.Multumesc Bunului Dumnezeu pentru Binecuvantare si Ocrotire permanenta.Doamne ajuta.

 9. REGATUL SPANIEI. Pe parcursul unui singur an „Strigatul si Durerea Romanilor din Basarabia Martira” a fost auzit si de compatriotii nostri din Germania,Franta,Portugalia,Italia,SUA si alte puncte sensibile de pe Terra.

  • O mana intinsa care ma ajuta intr-o zi intunecoasa este aceea … de care eu imi amintesc pana la sfarsitul vietii …

   • Doamne, talpile mele sunt batatorite de drumuri … Tot mai putin pe ACASA si tot mai mult prin strainatati …

  • Secolul 21 Anul 2006 BASARABIA Filip Teodorescu, Ambasadorul Romaniei la CHISINAU : „Multumesc din tot sufletul Actorului Vasile Butnaru pentru Ravnitul Cadou – O Lumanare Incolacita de Sarma Ghimpata – Reusit Simbol de a releva Adevarata Stare in care se afla BASARABIA ROMANEASCA … De acum incolo Aceasta Dramatica Lumanare se va afla Mereu pe Masa Mea de Lucru …”

   • Petitia nr 19043 Data 06-09-2012 Domnule Vasile Butnaru, Presedintele Romaniei, Domnul Traian Basescu, a primit mesajul dumneavoastra si doreste sa va multumeasca pe aceasta cale pentru gandurile transmise, pentru increderea acordata, precum si pentru atitudenea dumneavoastra. Cu deosebita consideratiune, Consilier de Stat, Gabriel-Cristian Piscociu

  • Secolul XX Anul 1998 ITALIA BOLOGNA Ioan Ramboi, preot ortodox: „Spectacolul „Mucenicul” este Un Produs al Spiritualitatii Romanesti, o parte din Istoria Neamului Nostru …”

 10. CRUCEA ROSI SPANIOLA (Comunitatea de Madrid) Va multumesc pentru grija si ocrotire.

  • Multumesc tuturor pentru donatii: 1)Vasile Butnaru 2) IBAN: ES81 2100 1739 6002 0015 0985 3) BIC/CODIGO SWIFT: GAIXESBBXXX

   • O mana intinsa care ma ajuta sa duc Crucea Neamului Romanesc din Basarabia Martira… Este Mana Bunului Crestin de care imi aduc aminte pana la sfarsitul vietii…

   • Fiule, nimeni nu este profet in tara lui …

 11. „Cu glasul meu catre Domnul am strigat,si m-a auzit din muntele cel sfant al Lui … Eu m-am culcat si am adormit ; sculatu-m-am ca Domnul ma va sprigini …

  • In BIBLIE este scris: „Crestine,cauta ADEVARUL. ADEVARUL te face OM LIBER…” Domnule Timofti,(presedinte al republicii moldova) GHEORGHE DAVID este Mosul Meu. UN MARTIR BASARABEAN. A cautat ADEVARUL. Impreuna cu GHEORGHE GHIMPU,VALERIU GRAUR si alti MARTIRI din Basarabia sfasieata de Rusia. ADEVARUL costa foarte scump: Au platit cu VIATA.

 12. De la: procetatean@presidency.ro Catre: actorul.butnaru@yahoo.com Trimis: Luni,13 mai 2013 15:33:47 Data: 13-05 Domnule Vasile Butnaru, Presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, va multumeste pentru urarile transmise cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Paste si va doreste cele mai bune ganduri. HRISTOS A INVIAT! Consilier de Stat Gabriel-Cristian Piscociu

 13. Regatul Spaniei (Madrid) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monospectacol cu caracter profund religios.(Prezentat crestinilor din parohia ortodoxa din Villnuea de la Canada.Preot-paroh Ciprian Chidu.(In peroada 2011-2012 si 2013)

 14. Regatul Spaniei (Madrid) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monospectacol cu caracter profund religios.(Prezentat crestinilor din parohia ortodoxa din Villanueva de la Canada.Preot-paroh Ciprian Chidu.(In peroada 2011-2012 si 2013)

 15. Regatul Spaniei (San Sebastian) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monospectacol cu caracter profund religios. (Lucrare prezentata crestinilor din parohia ortodoxa San Sebastian-Nord) Preot-paroh Manescu Marian. (Perioada: 2011 si 2012)

 16. Regatul Spaniei (Madrid) „Strigatul si Durerea Basarabenilor” Monospectacol cu caracter profund religios.(Prezentat crestinilor din parohia ortodoxa.)Preot-paroh AlexandruTothazan.(2011)

 17. Regatul Spaniei (Tarragona) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monospectacol cu caracter profund religios.Lucrare prezentata crestinilor din parohia ortodoxa.Preot paroh Vasile Baltaretu.(2011)

 18. Regatul Spaniei (Valencia) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monospectacol cu caracter profund religios.Lucrare prezentata crestinilor din parohia ortodoxa.Preot paroh Dumitru Daniel Toadere.(2011)

 19. Regatul Spaniei (Teruel) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monospectacol cu caracter profund religios.Lucrare prezentata crestinilor din parohia ortodoxa.Preot paroh Octavian Dicu. (2012)

 20. Regatul Spaniei(Vinaros) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monospectacol cu caracter profund religios.Lucrare prezentata pentru crestinii din parohia ortodoxa.Preot paroh Nicolae Paunescu.(2012)

 21. Regatul Spaniei (Toledo) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monospectacol cu caracter profund religios.Lucrarea a fost prezentata pentru crestinii din parohia ortodoxa. Preot paroh Florin Voinea. (2011)

 22. Regatul Spaniei (Aranjuez) „Strigatul si Durerea Romanailor Basarabeni” Monospectacol cu caracter profund religios. Lucrare prezentata crestinilor din paraohia ortodoxa. Preot paroh Sorin Daniel Bota. (2011)

 23. Regatul Spaniei (Alicante) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monospectacol cu caracter profund religios. O lucrare pentru crestinii din parohia ortodoxa. Preot paroh Claudiu Florin Avram (2011)

 24. Regatul Spaniei (Torejon de Aragoz) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monospectacol cu caracter profund religios. O lucrare pentru crestinii din parohia ortodoxa. Preot paroh Mihai Catalin Savu. (2011)

 25. Regatul Spaniei (Malaga) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monospectacol cu caracter profund religios. Lucrare pentru crestinii din parohia ortodoxa. Preot paroh Dimitrie – Mugurel Onica. (2011)

 26. Regatul Spaniei (Motril) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monospectacol cu caracter profund religios. Lucrare prezentata crestinilor din parohia ortodoxa. Preot paroh Draghicescu Ioan. (2011)

 27. Regatul Spaniei (Castellon de la Plana) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monospectacol cu caracter profund religios. Lucrare prezentata crestinilor din parohia ortodoxa. Preot paroh Nicolae Ionita. (2011)

 28. Regatul Spaniei (Burgos) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monospectacol cu caracter profund religios. Lucrare prezentata crestinilor din parohia ortodoxa. Preot paroh Claudiu Nicoara. (2011)

 29. Regatul Spaniei (Calatayud) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monospectacol cu caracter profund religios. Lucrare prezentata pentru crestinii din parohia ortodoxa. Preot paroh Florin Ioan Datcu. (2011)

 30. Regatul Spaniei (San Lorenzo) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monospectacol cu caracter profund religios, Prezentat crestinilor din Familia Regala „Ovidiu si Mihaela”. (2011-2012-2013)

 31. Regatul Spaniei (Madrid) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monospectacol cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata crestinilor din Parohia Ortodoxa. Preot Paroh Teofil Moldovan. (2011-2013) P.S. Secolul XX. Anul 1975. Spania. Monarhia este restabilita. Regele Juan Carlos I si Regina Sofia-restabilesc Regatul Spaniei. /Anul 1976.Romania. Statul are nevoie de oameni tineri si intelegenti pentru activitatea externa. Accentul cade pe un tanar apsolvent de la teologie.(Cluj) Tanarul accepta propunerea si vine la Madrid./Cu tanara si frumoasa Lucretia./A urmat o pregatire speciala.( La Universitatea Teologica din Salamanca) Pregatirea a durat doi ani de zile. Urmeaza pregatirea terenului pentru viitoarea parohie ortodoxa.(Perioada de pregatire: 1978-1980) Consiliul Municipala Madrid a hotarat: Aprobarea si deschiderea primului Locas Sfant de rit Ortodox. Preot Paroh Teofil Moldovan si Cucoana Preoteasa Lucretia./

 32. Secolul XX. Anul 1997 Franta (Paris) „Strigatul si Durerea Crestinilor din Basarabia Martira” Monospectacol cu caracter profund religios si istoric. Lucrarea a fost prezentata crestinilor din Parohia Ortodoxa. Organizator si Moderator: Victor Negara,Crestinul care a suferit impreuna cu Ioan Alexandru,Poet National.

 33. Secolul XX. Anul 1997 Franta (Paris) „Strigatul si Durerea Crestinilor din Basarabia Martira” Monospectacol cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata in Casa Regala „Nicolae Lupan”. Organizator si Moderator: Mihai Prepelita,Poet National.

 34. Secolul XX. Anul 1997 Franta (Paris) „Strigatul si Durerea Crestinilor din Basarabia Martira” Monospectacol cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata in Casa Regala „Eugen Holban”. Organizator si Moderator: Mihai Prepelita,Poet National.

 35. Secolul XX. Anul 1995 Romania (Bucuresti) „Strigatul si Durerea Crestinilor din Basarabia Martira” Monospectacol cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata la Uniunea Scriitorilor din Romania. Organizator si Moderator: Mihai Prepelita,Poet National.

 36. Secolul XX. Anul 1996 Basarabia (Chisinau) „Strigatul si Durerea Crestinilor din Basarabia Martira” Monospectacol cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata in cadrul Uniunii Scriitorilor din Moldova (Basarabia) Organizator si Moderator: Mihai Prepelita,Poet National.

 37. Secolul XX. Anul 1996 Grecia (Atena) „Strigatul si Durerea Crestinilor din Basarabia Martira” Monospectacol cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata crestinilor din Metropola Antica. Organizator si Moderator: Mihai Prepelita.Poet National.

 38. Secolul XX. Anul 1995 Ukraina (Kiev) „Strigatul si Durerea Crestinilor din Basarabia Martira” Monospectacol cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata Oamenilor de Cultura si Arta. Organizator si Moderator: Silviu Silvian Fusu,actor si regizor de teatru.

 39. Secolul X X Anul 1995 Bulgaria (Vidin) „Strigatul si Durerea Crestinilor din Basarabia Martira” Mono drama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata crestinilor valahi. Organizator si Moderator: Mihai Prepelita,Poet National.

 40. Secolul X X Anul 1994 Basarabia (O parte din Moldova Lui Stefan cel Mare si Sfant. Partea de rasarit a Moldovei-a fost rapita si sfasiata de Imperiul Tarist si Uniunea Sovietica-Rusia) „Strigatul si Durerea Crestinilor din Basarabia Martira” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata undeva,intr-o inchisoare comunista, unde sufera Basarabia… (Perioada: 1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000)

 41. Secolul X X I (Basarabia) „Strigatul si Durerea Crestinilor din Basarabia Martira” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata undeva,intr-o inchisoare comunista,unde sufera Basarabia Crestina … (Perioada: 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-20011-2012)

 42. Secolul XX Anul 1994 Romania „Strigatul si Durerea Crestinilor din Basarabia Martira” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata Romanilor din Patria-Mama. Organizator si Moderator: 1)Mihai Prepelita,Poet National 2)Anatol Ciocanu,Poet National 3)Leonida Lari,Poet National 4)Toma Istrati,Poet National 5)Nicolae Dabija,Poet National 6)Andrei Vartic,Poet National s.a.m.d.(Perioada: 1994-1995-1996-1997-1998-1999)

  • 7)Adrian Paunesc,Poet National 8)Grigore Vieru,Poet National

 43. Secolul X X I ROMANIA „Strigatul si Durerea Crestinilor Basarabeni” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata Romanilor din Patria-Mama. Organizator si Moderator: Mihai Prepelita,Poet National 2)Anatol Ciocanu,Poet National 3)Victor Negara,colegul de suferinta a lui Ioan Alexandru,Poet National 4)Leonida Lari,Poet National 5)Toma Istrati,Poet National 6)Nicolae Dabija,Poet National 7)Andrei Vartic,Poet Nationala 8)Adrian Paunescu,Poet National 9)Grigore Vieru,Poet National s.a.m.d. (Perioada: 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009)

 44. Secolul X X I Anul 2004 (2 iulie) Romania (Manastirea Putna) „Strigatul si Durerea Crestinilor Basarabeni” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata pentru lumea ortodoxa.(500 de ani de la trecerea la cele vesnice a Slavitului Voiovod Stefan cel Mare si Sfant) Organizator si Moderator: 1)Mihai Prepelita,Poet National 2)Anatol Ciocanu,Poet National 3)Leonida Lari,Poet National 4) Adrian Paunescu,Poet National 5)Grigore Vieru,Poet National 6)Nicolae Dabija,Poet National 7)Andrei Vartic,Poet National 8)Victor Negara,colegul de suferinta a lui Ioan Alexandru,Poet National 9)Toma Istrati,Poet National s.a.m.d

 45. Secolul X X I Anul 2003 Romania (Alba-Iulia) „Strigatul si Durerea Crestinilor din Basarabia Martira” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata crestinilor de pretutindeni. Organizator si Moderator: Mihai Prepelita,Poet National.

 46. Secolul X X I Anul 2003 Romania (Bucuresti) „Strigatul si Durerea Crestinilor din Basarabia Martira” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata la Muzeul National de Istorie a Romaniei. Organizator si Moderator: 1)Mihai Prepelita, Poet National 2)Nicolae Gutu, Poet National 3)Anatol Ciocanu,Poet National.

 47. Secolul X X Anul 1995 Romania (Bucuresti) „Strigatul si Durerea Crestinilor din Basarabia Martira” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata pe scena Teatrului National.(Sala Atelier) Organizator si Moderator: Toma Istrati,Poet National.

 48. Secolul X X Anul 1995 Romania (Bucuresti) „Strigatul si Durerea Crestinilor din Basarabia Martira” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata pe scena Teatrului Notarra. Organizator si Moderator: 1)Mihai Prepelita,Poet National 2)Anatol Ciocanu,Poet National

  • 3)Leonida Lari,Poet National 4)Toma Istrati,Poet National 5)Nicolae Gutu,Poet National s.a.m.d.

 49. Secolul XX Anul 1994 Basarabia (Chisinau) „Strigatul si Durerea Crestinilor din Basarabia Martira” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata pe scena Teatrului Luceafarul. Organizator si Moderator: Ludmila si Dragos Butnaru.

 50. Secolul X X Anul 1994 Romania (Bacau) „Strigatul si Durerea Crestinilor din Basarabia Martira” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata pe scena Teatrului Dramatic.(In cadrul unui festival de poezie) Organizator si Moderator: Radu Beligan si Rodica Mandache.

 51. Secolul XX Anul 1994 Basarabia (Chisinau) „Strigatul si Durerea Crestinilor din Basarabia Martira” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata pe scena Centrului de Cultura si Arta Dramatica.(In cadrul unui festival de poezie „Arta Actoriceasca”) Organizator si Moderator: Andrei Baleanu,actor si regizor de teatru.(Directorul Centrului de Cultura si Arta)

 52. Secolul X X I Anul 2006 Basarabia (Chisinau) „Strigatul si Durerea Crestinilor din Basarabia Martira” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata la Uniunea Scriitorilor din Moldova.(Basarabia) /In cadrul unui festival de poezie si suflet romanesc/ Organizator: Ambasada Romaniei la Chisinau. Moderator: Vasile Nanea,atasat cultural si Filip Teodorescu,ambasador.)

 53. Sfarsitul secolului X X si inceputul secolului X X I Anul 2000 Basarabia (Chisinau) „Strigatul si Durerea Romanilor din Basarabia Martira” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata angajatilor si colaboratorilor din Procuratura Generala a Municipiului Chisinau. Organizator si Moderator: Ioan Diacov, Procuror General. (Redactor: Boris Druta, Avocat.)

 54. Sfarsitul secolului XX si inceput de secol XXI Basarabia (Chisinau) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata angajatilor si colaboratorilor de la Curtea Suprema de Justitie. Organizator si Moderator: Victor Puscasu,Presedinte al Curtii Supreme de Justitie.

 55. Anul 2000…

 56. Sfarsit de secol XX si inceput de secol XXI Basarabia (Chisinau) „Strigatul si Durerea Romanilor din Basarabia Martira” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata angajatilor si colaboratorilor din „Casa Presei”. Organizator si Moderator: Ioan Stici,Poet National.

 57. Secolul XXI Anul 2006 Basarabia (Chisinau) „Strigatul si Durerea Romanilor din Basarabia Martira” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata in „Casa Limbii Romane”. Organizator: Ambasada Romaniei la Chisinau. Moderator: Vasile Nanea,atasat cultural si Filip Teodorescu,ambasador.

 58. Secolul XXI Anul 2007 „Strigatul si Durerea Romanilor din Basarabia Martira” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata la Uniunea Scriitorilor din Moldova (Basarabia) Organizator si Moderator: 1)Nicolae Dabija,Poet National 2)Andrei Vartic,Poet National.

 59. Secolul XXI Anul 2009 Basarabia (Chisinau) „Strigatul si Durerea Romanilor din Basarabia Martira” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata la Uniunea Scriitorilor din Moldova (Basarabia) Organizator: GRIGORE SI CALIN VIERU. Moderator: Nicolae Dabija,Poet National.

 60. Secolul XXI Anul 2007 Basarabia (Chisinau) „Strigatul si Durerea Romanilor din Basarabia Martira” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata la „Centul Academic Mihai Eminescu” Organizator si Moderator: Nicolae Dabija,Poet National.

 61. Secolul XXI Anul 2007 Basarabia (Soroca) „Strigatul si Durerea Romanilor din Basarabia Martira” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata bastinasilor. Organizator si Moderator: 1)Nicolae Dabija,Poet National 2)Andrei Vartic,Poet National

 62. Secolul XXI Anul 2007 Basarabia (Orhei) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata bastinasilor.Organizator si Moderator: 1)Nicolae Dabija,Poet National 2)Andrei Vartic,Poet National

 63. Secolul XXI Anul 2008 Romania (Ploiesti) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata Tuturor Romanilor… (Strigatul si Durerea Lui Grigore Vieru, Leonida Lari,Adrian Paunescu,Mihai Prepelita,Anatol Ciocanu,Nicolae Gutu,Victor Negara,Andrei Vartic,Nicolae Dabija,Toma Istrati si a tuturor crestinilor din Basarabia Martira…)

 64. Secolul X X l Anul 2003 Romania (Timisoara) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata romanilor din Patria-Mama. Organizator si Moderator: Toma Istrati,Poet National.

 65. Secolul X X I Anul 2001 Romania (Suceava) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata romanilor din Patria-Mama. Organizator si Moderator: Muzeul National de Istorie.

 66. Sfarsit de secol XX si inceputul secolului XXI Basarabia (Chisinau) /In ajun de Anul Nou) „Strigatul si Durerea Romanilor Basarabeni” Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata tuturor basarabenilor din Piata Centrala. Organizator si Moderator: Domnul Postolache,Director General. Redactor prezentator: Ioan Stici,Poet National.

 67. Secolul XXI Basarabia (Chisinau) „Strigatul si Durerea Romanilor din Basarabia Martira”. Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata pentru Corpul Didactic si Elevii din cadrul Liceului Teoretic „Liviu Deleanu”. Organizator si moderator: Catedra de Limba Romana.

 68. Secolul XXI Basarabia (Chisinau) „Strigatul si Durerea Romanilor din Basarabia Martira”. Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata pentru Corpul Didactic si Elevii din cadrul Liceului Teoretic „Neciui Levitchi”. Organizator si moderator: Catedra de Limba Romana.

 69. Secolul XXI Basarabia (Chisinau) „Strigatul si Durerea Romanilor din Basarabia Martira”. Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata pentru Corpul Didactic si Elevii din cadrul Liceului Teoretic „Dante Aligheri”. Organizator si moderator: Catedra de Limba Romana.

 70. Secolul XXI Basarabia (Chisinau) „Strigatul si Durerea Romanilor din Basarabia Martira. Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata pentru Corpul Didactic si Elevii din cadrul Colegiului de Muzica „Stefan Neaga”. Organizator: Catedra de Limba Romana. Moderatori: Vitalie Belai,Director General si Nicolae Dabija,Poet National.

 71. Secolul XXI Basarabia (Chisinau) „Strigatul si Durerea Romanilor din Basarabia Martira”. Monodrama cu caracter profund religios si istoric. Lucrare prezentata pentru Corpul Didactic si Elevii de la Colegiul de Ecologie. Director General: Danu Dumitru. Organizator: Catedra de Limba si Literatura Romana. Moderator: Nicolae Dabija,Poet National.

 72. ianuarie 8 la ora10:43 AM procetatean@presidency.ro Catre actorul.butnaru@yahoo.com Petitia nr 24917 Data: 08-01-2014 Domnule Vasile Butnaru, Presedintele Romaniei,domnul Traian Basescu,va multumeste pe aceasta cale pentru urarile transmise cu ocazia Craciunului si Anului Nou si va ureaza ca Anul 2014 sa va aduca,dumneavoastra si celor dragi,bucurii si impliniri.La multi ani! Consilier de Stat Gabriel-Cristian Piscociu.

 73. Comunidad de Madrid,Gracias.

 74. Secolul XXI (Anul 2011) Sunt un actor foarte modest si cu talpile batatorite de drumuri… Am batut la poarta unui regat. (Regatul Spaniei) Regele si Regina au fost binevoitori…(Au intins o mana de ajutor…) Este vorba de Regele Juan Carlos l y Regina Sofia…

  • Scumpă Românie, Misiunea a fost Îndeplinită.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: